Viktiga länkar

Länkar som kan vara bra att ha vid kontakt med okunniga läkare:  • Hög frekvens av WED/RLS bland befolkningen som lever på höga höjder i Himalya= tecken på syresättningsproblem bakom sjukdomen. Forskningsrapport från bl.a. Jan Ulfberg


© Kerstin Thuresson 2017