Missnöjd med vården?


Blir du nekad provtagningar, läkemedel eller remisser? Det finns fler saker du kan göra och om det ena inte hjälper får du ta nästa steg. Följ listan nedan, jag utgår från att vårdgivaren är en vårdcentral

  1. Visa skriftlig fakta för läkaren, det finns mycket info på WED-Förbundets hemsida och i länksamlingen här på min hemsida, hör av dig om du inte hittar det du behöver eller om det är ngt du saknar.
  2. Tala om för läkaren att du tänker vända dig till enhetschefen. 
  3. Begär samtal med enhetschefen och lägg fram fakta skriftligt.
  4. Ta kontakt med primärvårdschefen i ditt landsting/din region. Lägg fram fakta. 
  5. Kontakta patientnämnden i ditt landsting/din region. Du kan ringa eller skriva en anmälan direkt på 1177.
  6. Gör en anmälan till IVO, det brukar inte leda till något, men du bör ändå anmäla, ju fler anmälningar desto synligare blir okunskapen om WED/RLS.
  7. Byt vårdenhet.


Länksamling

Min länksamling, samma finns på WED-Förbundets hemsida: http://www.kerstinth.se/viktiga-lankar.html

Patientorganisationen: http://www.wedforbundet.se

För och av läkare: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=1512

Om överdosering av dopaminagonister: http://www.neurologiisverige.se/wp-content/uploads/2018/05/RLSWED.pdf

WED/RLS-experterna i USA om bl.a. järn: https://www.hopkinsmedicine.org/neurology_neurosurgery/centers_clinics/restless-legs-syndrome/what-is-rls/treatment.html

Hälso- och sjukvårdslagen: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30

Anmälan IVO https://www.ivo.se/for-privatpersoner/tipsa-eller-anmala-halso--och-sjukvard/

© Kerstin Thuresson 2017