Andra sjukdomar

 • Ryggskador, diabetes och reumatism förekommer ofta tillsammans med WED/RLS och kan förvärra symtomen och försvåra behandlingen.
 • Fibromyalgi är relativt vanligt tillsammans med WED/RLS och Polyneuropati är vanligt hos WED/RLS-drabbade.


Det finns en rad andra sjukdomar som kan förväxlas och / eller  förekomma samtidigt som WED/RLS. Det är viktigt att kunna skilja dem åt eftersom de kräver helt olika behandling.

Detta är enl. WED-Förbundet de vanligaste: 

 • Akatisi, svårighet att vara stilla, en oroskänsla i hela kroppen utan den vid WED/RLS så typiska dygnsrytmen
 • Ben – och vadkramper som förekommer isolerat från de övriga WED/RLS-symtomen
 • Nattliga vadkramper som förekommer isolerat från de övriga WED/RLS-symtomen
 • Cirkulationssjukdomar både arteriella och venösa
 • Claudicatio intermittens (arteriell insufficiens), fönstertittarsjuka, som innebär att man måste stanna för det gör ont att fortsätta gå.
 • Karpal- och tarsaltunnel syndrom
 • Oro och sömnstörningar vid depression
 • Växtvärk hos barn är oftast WED/RLS! Det gör inte ont att växa!
 • ADHD som i en del av fallen kan vara WED/RLS.
© Kerstin Thuresson 2017