Vad gör man?

1) Ta vissa blodprover för att undanröja brister som orsak till besvären.

2)  Se över sin livsstil för att se vad man kan påverka.

3) Kontrollera om andra sjukdomar eller läkemedel påverkar WED/RLS.

4) Titta på behandlingsalternativen, i första hand icke-medicinska och först därefter de medicinska.

© Kerstin Thuresson 2017