Ferritinvärdet

*WED/RLS-drabbade SKALL ha minst 50 i Ferritin-värde och BÖR ha minst 75! 

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!

Ferritinvärde under 50 går inte att få upp med järntabletter, det måste behandlas med järndropp!

Läkemedlet heter Ferinject och ges på Vårdcentralen som dropp.

Tyvärr kostar det en del, men 40% blir besvärsfria och dopaminagonisterna fungerar inte vid så låga värden så det är viktigt för alla att få upp Ferritinvärdet.

Värdet skall kontrolleras igen efter 3 månader för att försäkra sig om att det inte sjunker snabbt, då måste orsaken utredas! Gör årlig kontroll av värdet!

*WED/RLS-drabbade BÖR har minst 75 i Ferritinvärde! Värden mellan 50 och 75 kan ev. fås upp med järntabletter + C-vitamin av god kvalité. Läs mer om hur man får i sig järn här.

Kontrollera efter 3 månader, har värdet inte stigit krävs Ferinject!

*En del läkare som inte uppdaterat sina kunskaper sedan 2006 kan säga att det är farligt att ge järndropp och att man måste vara innneliggande. Så är det inte längre sedan Ferinject kom på marknaden för det är kopplat till sackaros och därmed inte lika riskfyllt som tidigare medel. Läs här


Ferritin och dopamin

© Kerstin Thuresson 2017