Ferritinvärdet

WED/RLS-drabbade SKALL ha minst 50 i Ferritin-värde och BÖR ha minst 75 helst över 100!! 

Skärmavbild 2019-06-02 kl. 10.08.59

OBS! Bilderna är min privata egendom och får ej kopieras eller laddas ner utan mitt tillstånd!

Ferritinvärde under 50 går inte att få upp med järntabletter, det måste behandlas med järndropp! Det vanligaste läkemedlet heter Ferinject och ges på Vårdcentralen som dropp.

Tyvärr kostar det en del, men 40% blir besvärsfria och dopaminagonisterna fungerar inte vid så låga värden så det är viktigt för alla att få upp Ferritinvärdet. Värdet skall kontrolleras igen efter 3 månader för att försäkra sig om att det inte sjunker snabbt, då måste orsaken utredas! Gör årlig kontroll av värdet!

Läs mer om hur man får i sig järn här. En del läkare som inte uppdaterat sina kunskaper sedan 2006 kan säga att det är farligt att ge järndropp och att man måste vara innneliggande. Så är det inte längre sedan Ferinject kom på marknaden för det är kopplat till sackaros och därmed inte lika riskfyllt som tidigare medel. Läs här

Ferritin och dopamin

© Kerstin Thuresson 2019