Vad är WED/RLS?

WED/RLS är en neurologisk sjukdom. Man känner i stora drag till orsakerna och hur man skall behandla, läs om forskningen här

Det är relativt lätt att diagnostisera WED/RLS. Fem kriterier skall uppfyllas, alla fem!

Därefter skall kompletterande blodprover tas.

Uppfyller man alla dessa fem är det med största sannolikhet WED/RLS man är drabbad av.

Utöver dessa fem diagnoskriterier kan man även vara drabbad av smärtor, ryckningar och ofrivilliga rörelser av varierande grad.  


© Kerstin Thuresson 2017