Targiniq

Targiniq är en opioid innehållande morfin och ett medel, Naloxan mot den förstoppning som annars är så vanlig vid morfinbehandling.

Targiniq godkändes av Läkemedelsverket i mars 2015 för behandling av WED/RLS med smärta, men det är vida känt att morfin även tar de ”vanliga” WED/RLS-besvären som obehagskrypningarna. Även ryckningarna försvinner med morfin och man sover bra.

Startdos för WED/RLS är 5 mg och maxdos 60 mg, rådgör med din läkare!


© Kerstin Thuresson 2017